Poľovnícke združenie Perec Mýtne Ludany

IČO:

42337186

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Perec Mýtne Ludany

Dátum vzniku:

26.11.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Notársky rad 193, Mýtne Ludany, 93556

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502570 - Mýtne Ludany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený