Poľovnícke združenie PD JUR NAD HRONOM

IČO:

42334292

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie PD JUR NAD HRONOM

Dátum vzniku:

15.05.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jur nad Hronom 405, Jur nad Hronom, 93557

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502391 - Jur nad Hronom

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94120 - Činnosti profesijných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený