Poľovnícke združenie Olšava - Ruskov

IČO:

35511559

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Olšava - Ruskov

Dátum vzniku:

24.04.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ďurkov 290, Ruskov, 04419

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521957 - Ruskov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený