Poľovnícke združenie Nižné Repaše

IČO:

35517549

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Nižné Repaše

Dátum vzniku:

01.01.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nižné Repaše, Nižné Repaše, 05371

Okres:

SK0414 - Okres Levoča

Obec:

SK0414543390 - Nižné Repaše

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený