Poľovnícke združenie Mladoňov

IČO:

35662620

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Mladoňov

Dátum vzniku:

01.01.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lazy pod Makytou, Lazy pod Makytou, 02055

Okres:

SK0228 - Okres Púchov

Obec:

SK0228513300 - Lazy pod Makytou

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený