Poľovnícke združenie Minčol Kyjov

IČO:

37878735

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Minčol Kyjov

Dátum vzniku:

30.03.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kyjov, Kyjov, 06548

Okres:

SK041A - Okres Stará Ľubovňa

Obec:

SK041A526819 - Kyjov

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený