Poľovnícke združenie Marcelová

IČO:

35594861

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Marcelová

Dátum vzniku:

20.11.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Perjéš 251/24, Marcelová, 94632

Okres:

SK0231 - Okres Komárno

Obec:

SK0231501239 - Marcelová

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený