Poľovnícke združenie Lučenec I.

IČO:

31932118

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Lučenec I.

Dátum vzniku:

01.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lučenec, 98401

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511218 - Lučenec

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený