Poľovnícke združenie LOMEC

IČO:

35594179

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie LOMEC

Dátum vzniku:

20.04.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Šalgovce, 95606

Okres:

SK0236 - Okres Topoľčany

Obec:

SK0236505536 - Šalgovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený