Poľovnícke združenie LIPOVÁ Komárany

IČO:

42384737

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie LIPOVÁ Komárany

Dátum vzniku:

24.11.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Komárany 57, Komárany, 09301

Okres:

SK041D - Okres Vranov nad Topľou

Obec:

SK041D528790 - Komárany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený