Poľovnícke združenie Kopa

IČO:

36132322

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Kopa

Dátum vzniku:

19.12.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Valča 26, Valča, 03835

Okres:

SK0316 - Okres Martin

Obec:

SK0316512761 - Valča

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený