Poľovnícke združenie Kaňapta Buzica

IČO:

35511478

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Kaňapta Buzica

Dátum vzniku:

06.02.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Buzica 307, Buzica, 04473

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521264 - Buzica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený