Poľovnícke združenie Kalinec

IČO:

35509422

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Kalinec

Dátum vzniku:

06.10.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vyšný Orlík, Vyšný Orlík, 09011

Okres:

SK041C - Okres Svidník

Obec:

SK041C528081 - Vyšný Orlík

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený