Poľovnícke združenie Jarok Želiezovce

IČO:

36097675

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Jarok Želiezovce

Dátum vzniku:

20.12.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Perecká 4, Levice, 93401

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502031 - Levice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený