Poľovnícke združenie Jánošíkovo

IČO:

34010581

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Jánošíkovo

Dátum vzniku:

01.03.1973

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jánošíkovo, Palárikovo, 94111

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503452 - Palárikovo

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený