Poľovnícke združenie Jánošík

IČO:

35530707

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Jánošík

Dátum vzniku:

02.08.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Závadka, Závadka, 06601

Okres:

SK0412 - Okres Humenné

Obec:

SK0412521043 - Závadka

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený