Poľovnícke združenie JANKOVÁ Kláštor pod Znievom

IČO:

36132381

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie JANKOVÁ Kláštor pod Znievom

Dátum vzniku:

19.12.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kláštor pod Znievom, Kláštor pod Znievom, 03843

Okres:

SK0316 - Okres Martin

Obec:

SK0316512354 - Kláštor pod Znievom

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený