Poľovnícke združenie Jaklovce

IČO:

35515783

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Jaklovce

Dátum vzniku:

01.01.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jaklovce, Jaklovce, 05561

Okres:

SK0421 - Okres Gelnica

Obec:

SK0421543187 - Jaklovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený