Poľovnícke združenie HUMMEL

IČO:

31311547

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie HUMMEL

Dátum vzniku:

20.03.2000

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vyšný Medzev 152, Vyšný Medzev, 04425

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426582093 - Vyšný Medzev

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený