Poľovnícke združenie Hubertus Nižný Hrabovec

IČO:

35514451

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Hubertus Nižný Hrabovec

Dátum vzniku:

20.05.1977

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vechec 216, Nižný Hrabovec, 09421

Okres:

SK041D - Okres Vranov nad Topľou

Obec:

SK041D528901 - Nižný Hrabovec

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený