Poľovnícke združenie Hrubý háj Úľany nad Žitavou

IČO:

42041562

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Hrubý háj Úľany nad Žitavou

Dátum vzniku:

13.12.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Partizánska 49, Šurany, 94201

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503592 - Šurany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený