Poľovnícke združenie Hradská Hora

IČO:

31937136

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Hradská Hora

Dátum vzniku:

01.08.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Belanská 579/36, Liptovský Hrádok, 03301

Okres:

SK0315 - Okres Liptovský Mikuláš

Obec:

SK0315510726 - Liptovský Hrádok

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený