Poľovnícke združenie Hrádok

IČO:

35656085

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Hrádok

Dátum vzniku:

27.01.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lovčica - Trubín, Lovčica-Trubín, 96623

Okres:

SK032D - Okres Žiar nad Hronom

Obec:

SK032D517038 - Lovčica-Trubín

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený