Poľovnícke združenie - Holíč

IČO:

36086665

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie - Holíč

Dátum vzniku:

29.12.1989

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pri štadióne 17, Holíč, 90851

Okres:

SK0216 - Okres Skalica

Obec:

SK0216504378 - Holíč

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený