Poľovnícke združenie Hložec

IČO:

35594055

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Hložec

Dátum vzniku:

06.11.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Horná Súča 146, Horná Súča, 91333

Okres:

SK0229 - Okres Trenčín

Obec:

SK0229506010 - Horná Súča

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený