Poľovnícke združenie HÁJE

IČO:

35993197

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie HÁJE

Dátum vzniku:

11.12.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ratková, 98265

Okres:

SK0328 - Okres Revúca

Obec:

SK0328515370 - Ratková

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený