Poľovnícke združenie HÁJ

IČO:

35663537

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie HÁJ

Dátum vzniku:

12.12.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Fraňa Kráľa 42/39, Nová Baňa, 96801

Okres:

SK032C - Okres Žarnovica

Obec:

SK032C517097 - Nová Baňa

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený