Poľovnícke združenie Dúbrava

IČO:

34059831

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Dúbrava

Dátum vzniku:

14.05.1999

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hlavná, Streženice, 02001

Okres:

SK0228 - Okres Púchov

Obec:

SK0228557471 - Streženice

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený