Poľovnícke združenie Družstevník Veľké Držkovce

IČO:

42363039

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Družstevník Veľké Držkovce

Dátum vzniku:

01.01.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Malé Hoste 4, Malé Hoste, 95637

Okres:

SK0221 - Okres Bánovce nad Bebravou

Obec:

SK0221505102 - Malé Hoste

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený