Poľovnícke združenie Dlhá Hora Kameňany

IČO:

35518791

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Dlhá Hora Kameňany

Dátum vzniku:

25.11.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kameňany 179, Kameňany, 04962

Okres:

SK0328 - Okres Revúca

Obec:

SK0328525812 - Kameňany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený