Poľovnícke združenie DIEL

IČO:

35645008

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie DIEL

Dátum vzniku:

20.07.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kokava nad Rimavicou, Kokava nad Rimavicou, 98505

Okres:

SK0327 - Okres Poltár

Obec:

SK0327511498 - Kokava nad Rimavicou

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1365308329023944"
data-ad-slot="4793031415">