Poľovnícke združenie COPUS

IČO:

35560053

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie COPUS

Dátum vzniku:

25.09.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vojanská 52, Veľké Kapušany, 07901

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427543853 - Veľké Kapušany

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený