Poĺovnícke združenie Cinobaňa - Mládzovo

IČO:

31931332

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie Cinobaňa - Mládzovo

Dátum vzniku:

26.08.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Cinobaňa, 98522

Okres:

SK0327 - Okres Poltár

Obec:

SK0327511315 - Cinobaňa

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený