Poľovnícke združenie Chrasť - Čaňa

IČO:

35511451

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Chrasť - Čaňa

Dátum vzniku:

18.05.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mlynská 10, Čaňa, 04414

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521299 - Čaňa

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený