Poľovnícke združenie CETÍNKA

IČO:

35593725

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie CETÍNKA

Dátum vzniku:

20.10.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Veľký Cetín 325, Veľký Cetín, 95105

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500895 - Veľký Cetín

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený