Poĺovnícke združenie ČERVENÝ KAMEŇ

IČO:

34008683

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie ČERVENÝ KAMEŇ

Dátum vzniku:

31.12.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Častá, 90089

Okres:

SK0107 - Okres Pezinok

Obec:

SK0107507857 - Častá

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený