Poľovnícke združenie Červená

IČO:

42069831

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Červená

Dátum vzniku:

25.05.2009

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nolčovo 60, Nolčovo, 03854

Okres:

SK0316 - Okres Martin

Obec:

SK0316512486 - Nolčovo

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený