Poľovnícke združenie Čechrenica Trebostovo

IČO:

36132233

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Čechrenica Trebostovo

Dátum vzniku:

01.07.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Trebostovo 59, Trebostovo, 03841

Okres:

SK0316 - Okres Martin

Obec:

SK0316512664 - Trebostovo

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený