Poľovnícke združenie Brabírka Lokca

IČO:

42414369

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Brabírka Lokca

Dátum vzniku:

01.10.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Oravská Jasenica 166, Oravská Jasenica, 02964

Okres:

SK0317 - Okres Námestovo

Obec:

SK0317509892 - Oravská Jasenica

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený