Poľovnícke združenie BOPRA

IČO:

36163970

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie BOPRA

Dátum vzniku:

24.05.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Príkra, Príkra, 09005

Okres:

SK041C - Okres Svidník

Obec:

SK041C527734 - Príkra

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený