Poľovnícke združenie BKB - JAVOR

IČO:

31117325

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie BKB - JAVOR

Dátum vzniku:

11.04.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kvašov 204, Kvašov, 02062

Okres:

SK0228 - Okres Púchov

Obec:

SK0228557501 - Kvašov

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený