Poľovnícke združenie BERIANKA

IČO:

35602732

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie BERIANKA

Dátum vzniku:

12.01.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Devičany, 93504

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502162 - Devičany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený