Poľovnícke združenie ARTHEMIS Komárno

IČO:

37961951

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie ARTHEMIS Komárno

Dátum vzniku:

03.11.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mládeže 57, Komárno, 94501

Okres:

SK0231 - Okres Komárno

Obec:

SK0231501026 - Komárno

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený