Poľovnícke združenie

IČO:

34005871

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie

Dátum vzniku:

01.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Adamov, Gbely, 90845

Okres:

SK0216 - Okres Skalica

Obec:

SK0216504351 - Gbely

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený