Poľovnícka spoločnosť Zoborský vrch

Poľovnícka spoločnosť Zoborský vrch

IČO:

42209102

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Zoborský vrch

Dátum vzniku:

28.02.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jelenecká 86, Nitrianske Hrnčiarovce, 95101

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233556696 - Nitrianske Hrnčiarovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený