Poľovnícka spoločnosť VETERNÝ VRCH

Poľovnícka spoločnosť VETERNÝ VRCH

IČO:

42341621

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť VETERNÝ VRCH

Dátum vzniku:

26.06.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bardejovská 42, Ľubotice, 08006

Okres:

SK0417 - Okres Prešov

Obec:

SK0417518590 - Ľubotice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený