Poľovnícka spoločnosť VEĽKÁ HORA - PETROVEC

Poľovnícka spoločnosť VEĽKÁ HORA - PETROVEC

IČO:

45017506

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť VEĽKÁ HORA - PETROVEC

Dátum vzniku:

04.02.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nižný Petrovec 776, Kalinovo, 98501

Okres:

SK0327 - Okres Poltár

Obec:

SK0327511471 - Kalinovo

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený