Poľovnícka spoločnosť TRIO

Poľovnícka spoločnosť TRIO

IČO:

42187249

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť TRIO

Dátum vzniku:

29.05.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

1. Mája 909, Hnúšťa, 98101

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329514829 - Hnúšťa

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený