Poľovnícka spoločnosť Tri Lipy

Poľovnícka spoločnosť Tri Lipy

IČO:

42271185

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Tri Lipy

Dátum vzniku:

30.05.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kvetná 34, Zohor, 90051

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106508381 - Zohor

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený