Poľovnícka spoločnosť Trenčín - Zámostie

Poľovnícka spoločnosť Trenčín - Zámostie

IČO:

37921444

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Trenčín - Zámostie

Dátum vzniku:

05.04.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pri parku 39, Trenčín, 91106

Okres:

SK0229 - Okres Trenčín

Obec:

SK0229505820 - Trenčín

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený